Yol Hakkında Her Şey

Mevzuat Bankası

İçişleri Bakanlığı Tarafından Uluslararası Yük Taşımacılığına İlişkin Genelge

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülke ile sınır kapılarımızdan geçişlerdurdurulmuş ve pek çok ülke vatandaşının ülkemize girişi yasaklanmıştır.

Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığından: Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Bu Tebliğin amacı, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği kullanma zorunluluğuna ilişkin usul ve esasları belirlemektir…

Ulaştırma, Denicilik Ve Haberleşme Bakanlığından: Kış Lastiği Denetimi

08/11/2012 tarih ve 28461 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ”Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller İle Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları…

Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığından: Motorlu Araçların Ve Romarklarının Lastiklerinin Yerleştirilmesi...

Bu Yönetmeliğin amacı; 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca, araçların yapım ve kullanım bakımından…

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile…

Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığından: Motorlu Araçların Ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar...

Bu Yönetmeliğin amacı; 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca motorlu araçların yapım ve…

Çevre Ve Orman Bakanlığından: Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, ömrünü tamamlamış lastiklerin; a) Çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin…

SRC Belgesi Olmayan Ticari Araç Sürücülerine Uygulanacak Cezai Yaptırım...

SRC BELGESİ OLMAYAN TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜLERİNE UYGULANACAK CEZAİ YAPTIRIM: 8 Şubat 2008 SALI RESMİ GAZETE Sayı : 26781