Mevzuat Bankası

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülke ile sınır kapılarımızdan geçişlerdurdurulmuş ve pek çok ülke vatandaşının ülkemize girişi yasaklanmıştır.
PDF'i Görüntülemek İçin Tıklayınız
Bu Tebliğin amacı, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği kullanma zorunluluğuna ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
PDF'i Görüntülemek İçin Tıklayınız
08/11/2012 tarih ve 28461 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ”Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller İle Tartı ve Boyut...
PDF'i Görüntülemek İçin Tıklayınız
Bu Yönetmeliğin amacı; 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca, araçların yapım ve kullanım…
PDF'i Görüntülemek İçin Tıklayınız
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile…
PDF'i Görüntülemek İçin Tıklayınız
Bu Yönetmeliğin amacı; 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca motorlu araçların yapım ve…
PDF'i Görüntülemek İçin Tıklayınız
Bu Yönetmeliğin amacı, ömrünü tamamlamış lastiklerin; a) Çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama…
PDF'i Görüntülemek İçin Tıklayınız
SRC belgesi olmayan ticari araç sürücülerine uygulanacak cezai yaptırım: 8 Şubat 2008 Salı Resmi Gazete, Sayı: 26781
PDF'i Görüntülemek İçin Tıklayınız