Yönetmelikler

A.TR Dolaşım Belgesi Nedir?

Dolaşım belgesi, ihracatı gerçekleştirilen eşya veya ürünlerin ülkeye girişinde gösterilmesi gereken evraklar olarak tanımlanabilir. Bu evraklardan biri de A.TR Dolaşım Belgesi’dir. A.TR Dolaşım Belgesi basit bir tanım ile ihracat belgesi olarak ifade edilebilir. Türkiye’ye girişi yapılan eşya ve mallar için A.TR Dolaşım Belgesi hazırlanır. Geniş tanımı ile A.TR Dolaşım Belgesi, Türkiye ve Avrupa Topluluğu arasındaki Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar ile düzenlenen belge olarak tanımlanır.

Avrupa Topluluğuna üye ülkeler ve Türkiye arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına bağlı Avrupa ülkelerine sanayi ürünü ve tarım ürünlerinin ihracatı için kullanılır. Eşyaların veya ürünlerin menşeinin bir önemi yoktur. Serbest dolaşım esaslarına uygun olması önemlidir. A.TR Dolaşım Belgesinin kullanılabilmesi için ihraç edilecek eşya veya ürünün sanayi ürünü, işlenmiş veya tarım ürünü olması gerekmektedir Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya gibi ülkeler A.TR Dolaşım Belgesi’nin düzenleneceği ülkeler arasındadır.

A.TR Dolaşım Belgesi Nasıl Alınır?

“A.TR Dolaşım Belgesi nasıl alınır?” Sorusunun cevabına ilişkin maddeler şu şekilde sıralanabilir:

  • A.TR Dolaşım Belgesi, ticaret odalarına direkt başvurarak alınabilir.
  • A.TR Dolaşım Belgesi, ihracatçı birliklerinden de alınabilir.
  • Alınan belge ihracatı firmaya 5 örnek olarak teslim edilmelidir. Teslim edilen belgenin 1’i yeşil geriye kalanları ise beyaz renktedir.
  • Belge doğrudan ihracatçı firma veya firma tarafından yetkilendirilme yapılmış gümrük müşaviri tarafından doldurulmalıdır. Doldurulan belge onay için alındığı ticaret odasına veya ihracatçı birliğine verilmelidir.
  • Belgelerin kurumdan onayı sonrasında beyaz olan 4 tane A.TR Dolaşım Belgesi kurumdaki ilgili memur tarafından imzalanarak mühürlenir. A.TR Dolaşım Belgelerinden 1’i kurumda kalırken geriye kalan 4 belge ihracatçı firma veya yetki verilmiş müşavire verilir.
  • Belge üzerinde Gümrük İdaresi tarafından gerekli kontroller sağlanır.

A.TR Dolaşım Belgesi Ne İşe Yarar?

Bu sorunun cevabı birçok kişi tarafından merak edilebilir. A.TR dolaşım belgesi anlaşmaya bağlı olarak yer alan tüm ülkeler arasında serbest dolaşım malları gümrük muafiyeti ile transferini gerçekleştirmeyi sağlamak için kullanılır. Serbest dolaşım eşya veya mallarının ihracatından gümrük muafiyetinden faydalanmayı sağlar.

A.TR Dolaşım Belgesi Olmazsa Ne Olur?

Malların veya eşyaların serbest dolaşımı için önemli olan bu belgeye sahip olmadığınız zaman vergi muafiyeti durumunda farklılıklar yaşanır. A.TR Dolaşım Belgesi, eşyanın gümrük vergisinden muaf olmasını sağlar. Eğer A.TR Dolaşım Belgesi yoksa veya eşya AB üye ülkelerinden A.TR Dolaşım Belgesine sahip olarak gelmediyse eşyaya 3. ülkelere uygulanan vergi oranları uygulanarak işlem yapılır.

Bunları da beğenebilirsiniz