Filo Yönetimi

E-lojistik Nedir?

Üretim ve tüketim arasındaki istek ve taleplerinin karşılanmasını sağlayan desteğin tümünü kapsayan lojistik, elektronik tabanlı olarak teknolojinin sunduğu imkanlardan faydalanarak e-lojistiği sağlamaktadır. E-ticaretin de gelişmesiyle birlikte üretici ve tüketici arasında entegre bir şekilde taleplerin karşılanmasını adına E-lojistik daha hızlı çözümler sunmaktadır.

E-lojistik Ne Demektir? 

Faaliyetlerin bilişim teknolojileri ile desteklendiği, süreçlerin ilerlemesinde internet teknolojilerinden faydalanıldığı, taleplerin karşılanmasını hızlandıran elektronik tabanlı lojistik hizmetleridir.

E-Lojistik Özellikleri

E-lojistik; sipariş süreci, satın alma, depolama, stok kontrol ve planlama, taşıma yöntemi, ambalaj ve yükleme, geri dönüşüm, müşteri ilişkileri şeklindeki geleneksel lojistik özelliklerine sahip olmakla birlikte bu özelliklerin bilişim teknolojilerinin kullanılarak çevrimiçi olarak süreçleri elektronik tabanlı olarak takibini destekler ve süreçlerin daha hızlı ilerlemesini sağlamaktadır.

E-lojistiğin Uygulama ve Faaliyet Alanları

Otomasyon sistemlerinin kullanılmasıyla üretici ve tüketici arasında kurulan entegre yapı sayesinde depo operasyonlarının daha kolay ve hızlı ilerlemesini sağlamaktadır.

Ürünlerin teslim alınıp paketlenmesi, etiketlenmesi ve elleçlenmesi süreçleri bilişim teknolojilerinden faydalanarak gerçekleştirilmesi daha az iş gücü gerektirirken en az hatayla işleyişe hız kazandıran bir alt yapı sunmaktadır.

Sevkiyat planlamasında ve gümrük işlemlerinde internet tabanlı çevrimiçi sistemlerden yararlanıldığı için tedarik sürecini kısaltmaktadır böylelikle tüketicinin ürüne ulaşması gibi süreçlerin kısalması müşteri odaklı bir deneyim sunmaktadır.

Tüm araçların uydu sistemleri ile takibinin yapılması da üretici ve tüketicinin ulaşım süreçleriyle ilgili daha fazla bilgi sahibi olmasını sağlamaktadır.

E-lojistiğin Avantajları Nelerdir?

E-lojistik ile üretici ve tüketici arasında kurulan çevrimiçi iletişim ile daha şeffaf olan bu birliktelik müşteri odaklı düşünüldüğünde; daha fazla ürün ve hizmete, daha hızlı ulaşmasını ve küresel pazarları daha iyi tanıma bununla birlikte de ihtiyacına yönelik çeşitliliği kullanma imkânı sunmaktadır.

Üretici firmaların maliyet düşürerek minimum hata payıyla faaliyetlerini etkin bir biçimde sürdürmesini sağlamaktadır.

Müşteri ihtiyaçları elektronik tabanlı çevrimiçi sistemler sayesinde daha kolay izlenebilir bu sayede müşterinin ihtiyacına yönelik ürün ve hizmet sunma imkanı oluşturur.

İç ve dış iletişimi kolaylaştıran bir alt yapı oluşturacağı için zaman faydası sağlamaktadır. Hizmet çeşitliliği sunmak adına kolaylıklar sunarken hem tüketici hem üretici adına yer ve depolama konusunda da kolaylık sunmaktadır.

Araç takip sistemleri ile tedarik süresinin takibi de her iki tarafın da bilgisi dahilinde ilerlemektedir.

E-lojistiğin Gelecekteki Etkileri

 Günümüzde ürün ve hizmet talepleri de teknolojik yeniliklerle birlikte değişiklik göstermektedir. Lojistik hizmetleri de bu yeni talepler doğrultusunda kendini yenilemeli ve yeni dünyanın sunduğu teknolojik alt yapıları çalışma sistemlerine entegre ederek oluşan talebi karşılaması gerekmektedir. Faaliyetlerin daha hızlı ilerlemesi daha az iş gücü ve zaman yer faydası görmek adına çevrimiçi teknolojileri kullanımı fayda sağlayacaktır.

E-lojistiğin Uygulanması için Gerekli Teknolojiler

Ekstranet; Bu teknoloji daha kapsamlı bir işbirliği yapabilmesini sağlamak amacıyla bir işletmenin, işletme dışındaki özel ve tüzel kişiler ile ilişki kurabilmesini, hizmet ve destek sunmasını sağlamaktadır. Müşteriler, tedarikçiler, ortaklar ve kurum dışı çalışanlarla ilişki kurmasını sağlamaktadır.

İntranet; Kurum içi çalışanların kapsandığı, kuruluş içindeki bilgisayarlara altyapı sunan teknolojidir. İnternet teknolojisinin kurum içi bilgisayarlarda, üretim ve otomasyon sistemlerini çalıştırmak, belirli veri tabanlarını tutmak ve kullanmak için kullanılır.

Kurumsal Kaynak Planlaması; Bu yazılım paketleri sayesinde kurum içi iş faaliyetlerinin yönetilmesi gerçekleştirilir. Satın alma, muhasebe gibi ya da proje yönetimi, risk yönetimi gibi faaliyetleri gerçekleştirmek mümkündür.

Müşteri İlişkileri Yönetimi; Müşteri odaklı ve müşteri ilişkilerinin yönetimi konusunda geliştirilmiş olan bu sistemler sayesinde şirketler veri analizleri sayesinde müşterinin memnuniyeti odaklı çalışmasını ve müşterinin ihtiyaçlarını takip edebilmesini sağlamaktadır.

Elektronik Veri Değişimi; Üretici ve tüketici ve tedarik sürecindeki tüm şirketlerin, elektronik ortamdaki doküman değişimini sağlayan ve uluslararası standartlara uyularak şirket içindeki uygulamalara entegre olarak geliştirilen sistemlerdir.

Depo Yönetim Sistemi; Depo süreçlerinin tümünü kapsayan, işletmenin depo üzerinde gerçekleşen operasyonel süreçlerini yönetilmesini sağlayan internet veri tabanlı sistemlerdir. Depo süreçlerinin, en az iş yükü, en az hata ve daha hızlı gerçekleşmesini sağlamaktadır.

Bunları da beğenebilirsiniz