Yönetmelikler

ECE Onayı ve Belgesi Nedir?

ECE onayı ve belgesi onaylanmış komplementleri de içerecek bir biçimde motorlu taşıtların AB kapsamındaki standartlarıdır. Bu onay ve belge bu taşıtların karayollarındaki şartlarını denetler. ECE onayı ve belgesi, bu şartların sağlandığının onaylanması ve sertifikalandırılmasıdır.

E Belgesi, motorlu olan araçların ve aynı zamanda da römorkların aksamları, sistemleri ve teknik parçaları ile ilgili AB, TR ve BM yasaları çerçevesindeki yönetmeliklere uygunluğunu belirtir. “E” işareti, bir daire içerisine alınmıştır. Yanında da mutlaka ülke kodu olmalıdır. Bu kod “E” harfinin sağ tarafında çok daha küçük olarak yer alır. Sağ tarafta yer alan ve daha büyük olan numaralar ise ECE test işaretlerinin düzenlenme aşamalarında verilen ve kontrol amaçlı kullanılan kodu temsil eder. Aynı zamanda o kod ile alakalı ülkeler de tahsis edilir.

Örnek vermek gerekirse, bir ürünün yan tarafında yer alan E1 işareti Almanya menşeli bir ürün olduğunu gösterir. Buradan da Almanya menşeli bu ürünün CE belgesini almaya hak kazandığı ve şartlara uygun olduğu anlaşılmaktadır.

ECE Onayı ve Belgesi İşlemleri Hangi Bakanlık Tarafından Yürütülür?

Türkiye’de Ece Onayı ve Belgesi uygulamaları; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülür. Bu bakanlık tarafından motorlu sayılan araçlar ile bu araçlara ait aksamlar, römorklar, ayrı teknik parçalar ve sistemler ve tüm bu sistemlere ait olması şartıyla genel güvenlik için Tıp Onayı Yönetmeliği de yayımlanmıştır. Bu yönetmelikte araçların detaylı bilgilerine de yer verilmiştir. Hangi araçların ve hangi araçlar ile hangi ekipmanlarının bu uygulama kapsamında değerlendirileceği açık bir şekilde yönetmelikte belirtilmiştir. Bu uygulama içerisinde dahil olabilecek herhangi bir araç veya araç parçası bu belgeyi almamış olabilir. Eğer bu tarz ürünler, araçlar veya araç sertifikaları için ECE sertifikaları henüz alınmadıysa bu ürünler Türkiye’de satılamaz. Aynı zamanda ürünlerin üzerlerinde “E” işaretlerinin olmaması da yine bu onayın alınmadığı anlamına gelmektedir.

Tüm bu aşamalarda AB direktifleri dikkate alınır. O direktiflerin dışında herhangi bir şey yapılamaz. Bunların testlerinin yapılacağı laboratuvarlar mutlaka Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin teknik servis yetkilerinde olmalıdır. “E” işaretlerinin düzenlenmesini gerçekleştiren kuruluşlar ise Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ve devletlerin içerisinde yer alan ulaştırma sektörleridir. Bu şekilde belgelenmiş ve işaretlenmiş bütün ürünler, bütün AB üyesi olan ülkeler içerisinde mutlaka tanınır. Bu kapsam çerçevesinde birçok farklı regülasyon ve şart vardır. Bunların temelini motorlu araçlar ile bu araçlara ait olan birçok çeşitli teknik ve elektrikli parça oluşturur. Bu direktiflerin ve regülasyonların hepsi mutlaka Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Birleşmiş Milletler onaylıdır ve bu uluslararası örgütlerin değerlendirilme süreçlerinden geçmiştir.

Herhangi bir regülasyon bu sürece maruz kalmadan kesinlikle yürürlüğe giremez. Aynı şekilde motorlu taşıtlar ve bu taşıtları çeşitli aksamları üzerinde de uygulanmaya konulamaz. “E” işareti ülke kodları E1’den başlayarak E2, E3, E4 şeklinde sırayla E58’e kadar gitmektedir. Burada Türkiye’nin numarası E37’dir.

Bunları da beğenebilirsiniz