Yönetmelikler

EUR.1 Belgesi Nedir?

Dolaşım belgeleri, ithalat veya ihracat işlemlerinin ülkeye girişlerinde kullanılan evraklar olarak tanımlanabilir. Dolaşım belgeleri uluslararası ticaret işlemlerinde kullanılan evraklardır ve birkaç çeşidi vardır. Bu dolaşım belgelerinden biri de EUR.1 Belgesi’dir. İçeriğin devamını okuyarak EUR.1 Belgesi’ne dair bilgilere ulaşabilirsiniz.

EUR.1 Nedir, Ne İşe Yarar?

EUR.1 Belgesi, uluslararası ticaret işlemlerinde bulunurken eşyaların menşe ülkesinin neresi olduğunun gösterilmesini sağlar. EUR.1 Dolaşım Belgesi; AB ülkeleri, EFTA ülkeleri ve Türkiye’de serbest ticaret anlaşması imzalanan ülkeler arasında yapılır. EFTA ülkeleri için bakıldığında tüm ihracat işlemlerinde kullanılabilir. Avrupa Birliği ülkelerinde demir çelik ihracatında kullanılır. Türkiye’de serbest ticaret anlaşmaları imzalanan ülkeler ile yapılan ihracat işlemlerinde EUR.1 Dolaşım Belgesi kullanılır. EUR.1 Belgesinin diğer bir kullanım alanı da tarım ürünlerinin Türkiye’den Avrupa Birliği’ne ihracatının yapılması işlemidir.

EUR.1 Belgesi, serbest dolaşım kapsamındaki eşyaların Gümrük Birliği’ne göre değerlendirilmesini sağlayabilir. Böylece Türkiye ile topluluk arasında serbest dolaşım kapsamındaki eşyaların; aynı menşe kuralları, gümrük vergilerinin ödenmesi ve bu ürünlerde muafiyet tanınmasını engelleyen hükümlerin kabulüyle ortaya çıkan serbest ticaret anlaşmalarına bağlı olarak çeşitli ülkelere düzenlenebilir. Bu ülkelere bakıldığında PAMK, PAAMK veya BBMK bünyesinde yer alan ülkeler olarak nitelendirilebilir.

Bu belgenin oluşturulması için sözü edilen serbest dolaşımdaki ihracat işleminde yer alan eşyaların menşe statüsünün doğrulanmış olması gerekir. Menşe statüsü doğrulanırken tedarikçi beyanı gerekmektedir.

EUR.1 Belgesini Kim Hazırlar?

EUR.1 Dolaşım Belgesi doğrudan ihracatçı firma tarafından bizzat düzenlenir. Belgenin üzerindeki boş kısımlar tam ve eksiksiz olacak şekilde doldurulmalıdır. Bu belgeler doldurulduktan sonra Gümrük idareleri veya bu idarelere bağlı bulunan kurumlar ile sertifika düzenleme yetkisine sahip ticaret odalarından onaylanmalıdır. EUR.1 belgesinin düzenlenebilmesi için başvuruyu yapan ihracatçı firmanın sertifikaların onaylanması için çeşitli belgeleri başvuru sırasında vermesi gerekir.

EUR.1 Dolaşım Belgesinde Hangi Ülkeler Yer Alır?

EUR.1 Dolaşım Belgesinde yer alan ülkeler şu şekilde sıralanabilir:

 • Almanya
 • Avusturya
 • Belçika
 • Bulgaristan
 • Çek Cumhuriyeti
 • Danimarka
 • Estonya
 • Finlandiya
 • Fransa
 • Hırvatistan
 • Hollanda
 • İngiltere
 • İrlanda
 • İspanya
 • İsveç
 • İtalya
 • Kıbrıs
 • Letonya
 • Litvanya
 • Lüksemburg
 • Macaristan
 • Malta
 • Polonya
 • Portekiz
 • Romanya
 • Slovakya
 • Slovenya
 • Yunanistan
 • İzlanda
 • İsviçre

EUR 1 Dolaşım Belgesi Nasıl Doldurulur?

EUR.1 Dolaşım Belgesinin doldurulması ile ilgili maddeler şu şekilde sıralanabilir:

 • 1 nolu haneye ihracatçı firmanın tescilli unvanı, açık adresi ve ülkesi yazılır.
 • 2 nolu hanede diğer ülkelerle ticaret yapmalarına izin veren sertifikaya sahip olan ülkeleri belirtmelidir.
 • 3 nolu hanede ithalatçı firmanın resmi kayıtlı unvanı, açık adresi ve ülkesi yazılmalıdır.
 • 4 nolu haneye ürünlerin menşei sayılan ülke yazılmalıdır.
 • 5 nolu haneye varış ülkesinin adı verilmelidir.
 • 6 nolu hanede taşınmada tercih edilen yola ve taşınma detaylarına ilişkin bilgiler bulunmalıdır.
 • 7 nolu hane, belgenin onaylanacağı oda tarafından doldurularak mühürlenecek kısımdır. Bundan dolayı belge hazırlanırken boş bırakılmalıdır.
 • 8 nolu hane; İhracatı yapılacak olan malların sıra numarası, ad, marka, cins ve koli gibi bilgilerinin paylaşıldığı kısımdır. Bu hanede ürünün menşe bilgisi verilmemelidir. Ürün menşe bilgisi 4 nolu hanede paylaşılmış olacaktır.
 • 9 nolu hane, ihracatı yapılan malların brüt ağırlığının yer aldığı bölümdür.
 • 10 nolu hane ise ihracat işleminden dolayı hazırlanacak olan faturaya ilişkin bilgileri içermelidir. Ancak belge hazırlanırken zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.
 • 11 nolu hane, belge onay sürecinde Gümrük İdaresi tarafından doldurulur.
 • 12 nolu hanede İhracatçı firmaya ait kaşenin ve firma yetkili kişinin imzasının yer alması gereklidir. Bunlara ek olarak belgenin doldurulma tarihine yer verilmelidir.

Bunları da beğenebilirsiniz