Filo Yönetimi

Forklift ve Transpalet Nedir?

Forklift Nedir?

Forklift, bir yükü kaldırmak veya taşımak için bir yükün altına yerleştirilmek üzere kaldırılabilen ya da alçaltılabilen; güçle çalışan ve ön tarafına takılı çatallı bir platforma sahip küçük endüstriyel bir araçtır. Forkliftler, depolar ve diğer büyük depolama tesisleri dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerin ihtiyaçlarına hizmet etmek için tasarlanmışlardır. 

Forkliftler, ağır malzemeleri farklı mesafelerde kaldırmak için hidrolik, kasnak sistemi ve diğer gerekli malzemelerin bir kombinasyonunu kullanır. Depolarda, şantiyelerde ve çok sayıda ağır malzeme taşınması gereken yerlerde yaygın olarak kullanılır. Forkliftler elektrik pilleri ya da yanmalı motorlarla çalışır. Bazı forkliftler, kullanan operatörlerin makineyi sürerken ve çalıştırırken oturmasına imkan sağlayan platformlara sahiptir. Bu model haricindeki forkliftler ise operatörün makineyi kullanırken ayakta durmasını zorunlu kılar. Forkliftleri malzeme ve mal taşımak için endüstri genelinde oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır.

Forkliftin yapısını incelemek gerekirse tipik bir forklift taşınan yükün kaldırılmasından ve indirilmesinden sorumlu olan, öne bakan bir direk tertibatına sahip küçük bir kamyon kasasına sahiptir. Bu direk tertibatları, forklifte adını veren yük taşıma çatallarının monte edildiği değişken yükseklikteki arabaları sabitler. Çatallara uyum sağlayacak şekilde değiştirilmiş nakliye kamyonları ve hafriyat ekipmanları gerçek forklift olarak kabul edilmez. 

Forkliftler, büyük miktarda ağırlıkları ve ağırlık merkezlerine sahip yükleri taşımak için çok sayıda özelliğe dikkat edilerek tasarlanmıştır. Forkliftin güvenli kullanımı için bu özelliklere dikkat edilmelidir.

Forkliftler, kullanılan forklift tipine, gerçekleştirilen göreve ve kullanıldığı ortama bağlı olarak çeşitli güvenlik düzenlemelerine tabi olabilir. Forkliftler, operasyonel güvenlik standartlarının yanı sıra eğitim standartlarına da tabidir. Çoğu kullanım bölgesinde, tüm elektrikli endüstriyel kamyon operatörlerinin bir eğitim programını başarıyla tamamlamasını sağlamaktan işverenler sorumludur.

İhtiyacınıza göre tercih edebileceğiniz birçok farklı forklift türü vardır. Kullanılan çeşitli güç türleri, arazi, ağırlık kapasitesi ve diğer birçok özellik bu aracın çok yönlülüğüne katkıda bulunur. Forkliftleri genellikle gördüğünüz depo ve şantiyelerin yanı sıra, tersanelerde veya geri dönüşüm operasyonlarında da görebilirsiniz.

Forkliftlerin yaygın olarak kullanıldığı birkaç yaygın alanlar şunlardır:

Şantiyeler: İnşaat malzemelerini uzun mesafeler ve engebeli arazilerde taşıma

Depolar: Malları bir depoda depolamak için kamyonları boşaltma ve yükleme

Tersaneler: Gemilere ve mavnalara kolan malzemeleri yükleme

Kar küreme makineleri: Özel bir eklentiyle kar temizleme

Geri dönüşüm işlemleri: Geri dönüşüm malzemelerini boşaltma ve ilgili ayırma alanlarına nakletme

Transpalet Nedir?

Transpalet, forkliftin en temel şekli olarak adlandırılabilir ve paletleri bir depoda ya da treylerde taşımak için tasarlanmıştır. 

Transpaletin krikosunu kaldırmak için pompa kolu olarak da işlev gören yeke benzeri bir kol yer alır. Yekedeki küçük bir tutamak, hidrolik sıvıyı serbest bırakarak çatalların aşağı inmesini sağlar. Yeke ucundaki hidrolik kriko kaldırıldığında, bağlantılar tekerlekleri aşağı doğru zorlar, çatalları ön tekerleklerin üzerinde dikey olarak kaldırır ve yükü zeminden ayrılana kadar yukarı kaldırır. Palet, yalnızca zemini hareket etmeye alan ayırmak için boşaltmaya yetecek kadar kaldırılır.

Çoğu zaman, özellikle ihtiyaç duyulan alanda forklift erişimi veya kullanılabilme şansı olmadığında, bir treyler içindeki paletleri taşımak ve düzenlemek için kullanılırlar.

Kullanabileceğiniz farklı transpalet çeşitleri ve bu transpaletlerin çeşitli kullanım alanları vardır:

Manuel Transpalet: Bir manuel transpalet, çoğunlukla 2500 kg’a kadar olan yükleri manuel olarak kaldırmak ve taşımak için kullanılır. Standart transpalet türüdür.

Elektrikli Transpalet: Bir elektrikli transpalet, genellikle yüksek özellikli yapılar için kullanılır.

Yüksek Kaldırma Transpaletleri: Bir yüksek kaldırma transpaleti, genellikle standart bir transpaletten çok daha yüksek yükleri kaldırmak için kullanılırken aynı zamanda bir çalışma tezgahı olarak da çalışır.

Tartı Kantarı Transpalet: Kantar transpaletleri, belirli miktarlara kadar taşıdığınız her şeyi tartmak için kullanılabilir, aynı zamanda normal bir transpalet verimliliğini ve kullanımını sağlar.

Bunları da beğenebilirsiniz