Yönetmelikler

Form A Belgesi Nedir?

Bu belge; Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı çerçevesinde uygulanan ve bazı ülkelere yapılacak ihracatta olması beklenen bir belgedir. Form A belgesi ile ilgili ülkelere yapılacak olan ihracatta ülkemize sağlanan tavizli gümrük oranlarından yararlanılmaktadır. Bu, ülkelerin gümrükte indirim uyguladıkları eşyanın ihracatında düzenlenmesi gereken bir belgedir.

Form A belgesini düzenleyerek ihracatta sağlanan tavizli gümrük oranlarından yararlanılabilecek ülkeler şu şekilde sıralanabilir;

 • Kanada
 • Yeni Zelanda
 • Japonya
 • Rusya Federasyonu
 • Ukrayna
 • Kazakistan
 • ABD
 • Avustralya
 • Beyaz Rusya (Belarus)

ABD ve Avustralya GTS uygulamakla birlikte Form A belgesi doldurulmasını zorunlu kılmamaktadır. Bazı ülkeler ise Form A belgesinde resmi tasdik isterken bazıları istememektedir. Form A belgesinde tasdik istemeyen ülkeler arasında; Kanada ve Yeni Zelanda yer alır. Bu durumda Form A belgesinin sadece ihracatçı tarafından doldurulması yeterlidir. Japonya, Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya ve Ukrayna ise Form A belgesinde resmi tasdik olmasını zorunlu kılan ülkelerdir.

Form A Belgesi Nereden Alınır?

Form A belgesinin geçerli olabilmesi için ihracatçı kişi ya da firmanın bağlı olduğu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından belirlenmiş ve yetkilendirilmiş olan ticaret oda tarafından onaylanması gerekmektedir. Resmi tasdik işlemi zorunluluğu olan ülkeler için ise Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğü’nden de resmi tasdik işlemi yaptırılmış olması gerekir.

Form A Belgesi Nasıl Doldurulur?

Form A belgesi İngilizce veya Fransızca dilinde düzenlenebilir. Rusya Federasyonu için ise Rusça düzenlenebilir. Form A belgesinde sadece unvan ve adres bilgileri kayıt altına alınırken Türkçe ifade kullanılır. Form A belgesi doldurulurken aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınmalıdır.

 • 1 numaralı hanede ihracatçı firmanın adresi yer alır.
 • 2 numaralı hanede ise ithalatçı firma adresi bulunur.
 • 3 numaralı hanede malın hangi vasıta ile nakledileceği ve biliniyorsa rotası vardır.
 • 4 numaralı hanede malın ihraç edileceği ülkenin ilgili gümrük idaresinin kullanımına ayrılmış olması sebebi ile boş bırakılır.
 • 5 numaralı haneye ihraç malı ile değişik kalem malların gönderilmesi halinde sıra numarası yazılmalıdır.
 • 6 numaralı hanede ihraç edilecek malların paket işaretleri veya numaraları vardır.
 • 7 numaralı hanede malın kaç tane ve ne şekilde paketlenmiş olduğu bulunur.
 • 8 numaralı hane: Malın tamamıyla Türk Menşeli (%100 Türk malı) olması durumunda tüm ülkeler için “P” harfi yazılacaktır.
 • 9 numaralı hanede malın brüt miktarı belirtilir.
 • 10 numaralı hanede ise ait faturanın tarih ve numarası bulunur.
 • 11 numaralı hane tasdik işlemini içerir.

Form A belgesi mal sevkiyatının gerçekleşmesinden sonra da düzenlenebilir.

Form A Belgesi Kaç Nüsha Düzenlenir?

Form A belgesi kurallara uygun şekilde hazırlandıktan sonra ihracatçı kişi ya da firma tarafından 4 nüsha olarak düzenlenir, kaşelenir ve imza edilir.

Bunları da beğenebilirsiniz