Yönetmelikler

R1 ve R2 Yetki Belgesi Nedir?

R türü yetki belgesi; taşımacılık sektöründe hizmet sunmak, ticari amaç güderek eşya taşımacılığı yapacak olan gerçek ve tüzel kişilere verilir. R türü yetki belgeleri, R1 ve R2 şeklinde ayrılır. İki belgenin fiyatları da birbirinden farklıdır. R1 yetki belgesini, Türkiye sınırları içerisinde taşımacılık yapacak kişiler alabilir. R2 yetki belgesini, Türkiye içinde ve dışında taşımacılık yapacak kişiler alabilir.

R1 Yetki Belgesi Nedir?

Ticari olarak, yurt içinde eşya taşımacılığı alanında organizatörlük yapacak kişilere verilen belge türüdür. Bir araca sahip olmadan, eşya taşıma sektöründe organizatörlük yapan firma veya kişiler R1 yetki belgesi ile her türlü nakliye organizatörlüğü yapma imkânına sahip olurlar. R1 yetki belgesine bir araç kaydedilmemekle birlikte sadece aracı olmadan organizatörlük yapanlar sahip olabilir.

R1 yetki belgesine sahip olan kişiler, taşıyacakları eşyaları teslim aldıkları noktadan teslim edecekleri noktaya taahhüt ettikleri süre içerisinde ulaştırmaları gerekmektedir. Faaliyette olan her nakliye şubesi için şube yetkisi alınması zorunludur.

R1 Yetki Belgesi Ücreti

R1 yetki belgesi almak isteyen kişilerin, 150.000 TL sermayeye sahip olması bir koşuldur. Ancak belgeyi aldıktan sonra 5 yıl geçerlilik süresi bulunmaktadır. Her 5 yılın sonunda belgeyi yenilemek gerekmektedir. Yetki belgesinin yenilenebilmesi için geçerlilik süresinin dolmasına 60 gün kalmasından itibaren, Ulaştırma Bakanlığına müracaat edebilirler. Yenilenme ücreti ödendiği takdirde belge 5 yıl daha kullanıma aktif hale getirilir.

R2 Yetki Belgesi Nedir?

Ticari amaçla, yurt içinde ve yurt dışında nakliyecilik alanında, organizatörlük yapacak kişilere verilen belge türüdür. R2 belgesi ticari taşımacılık faaliyeti gösteren firmaların alması gereken bir belgedir. Zorunlu olmasından kaynaklı, ticaretin gerçekleşmesi için bir istek değil şarttır. Belgeyi alabilmek için firma içerisinde müdür, müdür yardımcısı, genel koordinatör veya birim başkanı gibi belirli pozisyonlarda ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalısınız.

R2 yetki belgesini alabilmek için sunulan şartlardan biri başvuran kişinin en az birer ÜDY3 ve ODY3 türü mesleki yeterliliğini ifade eden belgeye sahip olması gerekmektedir. R2 yetki belgesini alacak kişilerin gerekli olarak gösterilen kazanç oranını kazanması gerekmektedir. Belgeyi alabilmek için sunulan tüm evrakların incelenip, sonuçlanması 60 gün olarak belirlenmiştir. Süreç içerisinde yaşanılan yoğunluğa göre de belgelerin incelenme süresinde değişiklik yaşanabilir. Süreç sonunda belgeyi alabilen kişileri ilk 6 ay içerisinde mesleki yeterlilik ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmelidir.

R2 Yetki Belgesi Ücreti

R2 yetki belgesini almak isteyen kişilerin sahip olduğu sermaye 300.000 TL civarında olmalıdır. Belgeyi almak için istenilen evraklardan biri de belge için gerekli ücretin yatırıldığını ispatlayan makbuzdur. Belgeyi almasında sakınca görülmeyen kişilerin, belgeyi aldıktan 5 yıl sonra yenilemesi gerekmektedir. Geçerlilik süresinin dolmasına 60 gün kalmasından itibaren Bakanlığa müracaat ederek, yenileme başvurusunda bulunabilirsiniz. Yenilemek için gereken ücreti ödedikten sonra belgeniz 5 yıl daha kullanıma açık hale getirilir.

Bunları da beğenebilirsiniz