Filo Yönetimi

Sürdürülebilir Karayolu Taşımacılığı için Öneriler ve İyileştirmeler

Kara yolu taşımacılığı, tüm dünyada taşımacılık sektöründe büyük bir pay sahibi. Bu nedenle sürdürülebilirliğin kara yolu taşımacılığı alanında uygulanması ve gereken iyileştirmelerin yapılması oldukça önemli.. Peki, sürdürülebilir karayolu taşımacılığı nedir, stratejileri nelerdir? Yazımızda bu konuyla ilgili bilgiler bulacaksınız.

Sürdürülebilir Karayolu Taşımacılığı Nedir?

Kara yolu taşımacılığının çevreye ve insana zararlı etkilerinin minimuma indirilmesi için çeşitli değişikliklerin ve düzenlemelerin yapılmaya başlanmasıyla sürdürülebilir karayolu taşımacılığı kavramı ortaya çıkmıştır. Dünya üzerinde taşımacılık alanında en çok kullanılan yöntem olan karayolu taşımacılığı, başta tır ve kamyon gibi araçlar olmak üzere çeşitli araçlarla gerçekleştirilir. Söz konusu araçların verimli şekilde kullanılması, gereken durumlarda kara yolundan daha sürdürülebilir olan yolların tercih edilmesi gibi yöntemler sürdürülebilir karayolu taşımacılığını sağlamak üzere kullanılmaktadır.

Sürdürülebilir Karayolu Taşımacılığı Stratejileri Nelerdir?

Sürdürülebilir karayolu taşımacılığını sağlamak üzere kombine taşımacılık başta olmak üzere birçok strateji kullanılmaktadır. Ülkeler, kombine taşımacılığın verimli şekilde uygulanabilmesi için kara yollarını, deniz yollarını ve demir yollarını iyileştirme çalışmaları yapmaktadır.

Taşımacılıkta kullanılan araçların yakıtlarının güncellenmesi de sözü edilen stratejiler arasındadır. Hidrojen, güneş, elektrik gibi yakıt kaynakları karayolu taşımacılığında kullanılmaktadır. Bu kaynakların daha verimli şekilde kullanılması için çalışmalar sürmektedir.

Otonom araçlar, sürdürülebilir kara yolu taşımacılığı stratejilerinden biridir. Birçok ülke, daha az yakıt kullanımıyla uzun süre ve aralıksız yol alabilen yarı otonom ya da tam otonom araçların geliştirilmesi için kaynak ayırmaktadır.

Ayrıca lojistik sektöründe yer alan kurumların kazasızlık odaklı çalışma sistemleri kurması, söz konusu stratejiler arasında sayılabilir. Kazasızlık odaklı çalışma sisteminde, kurumlar ekonomik sürüşle birlikte yakıt tasarrufu yapabilmektedir. Bu strateji, beraberinde karayolu taşımacılığında sürdürülebilirliği de getirmektedir.

Sürdürülebilir Karayolu Taşımacılığı İçin Öneriler

Avrupa Birliği, karayolu taşımacılığı nedeniyle oluşan çevre kirliliğini önlemek için alternatif taşıma yöntemlerinin kullanılması gibi öneriler geliştirmektedir. Bu önerileri inceleyelim:

 • Farklı taşımacılık yöntemlerinin birlikte kullanılması
 • Karayolunda araçlar için ekstra vergi yükümlülüğü getirilmesi
 • Karayolu araçlarının ve kullanılan yakıtların sürdürülebilir alternatifleriyle değiştirilmesi
 • Kara yolu güvenlik yöntemlerinin iyileştirilmesi
 • Sürdürülebilir kara yolu taşımacılığıyla ilgili araştırmalar için maddi kaynaklar sağlanması

Sürdürülebilir Karayolu Taşımacılığı İçin İyileştirmeler

Sürdürülebilir kara yolu taşımacılığı için yapılan faaliyetlere Türkiye’den örnekler vermek mümkündür.

 •         Bazı karayolu lojistik firmaları karayolu taşımacılığı yanında gemi taşımacılığı kullanımına ağırlık vermektedir.
 •         Lojistik firmalarından bazıları karayolunda karbon salınımı fazla olan araçlar yerine, salımı daha az olan araçları tercih etmektedir.
 •         Kara yolu taşımacılığında kullanılan araçların motorları daha az karbon salınımına ve daha az gürültüye neden olan motorlarla değiştirilmektedir.
 •         Araç temizliğinde çevreye dost maddeler kullanılabilmektedir.
 •         Eskiyen araç lastikleri doğruca çöpe atılmamakta, geri dönüştürülerek değerlendirilmektedir.
 •         Bazı kara yolu araçlarında yakıt olarak doğal gaz kullanılmakta, böylece karbon emisyon oranları düşürülmektedir.
 •         Karayolu taşımacılığında uygun durumlarda blok tren yöntemi kullanılmakta, böylelikle karbon salımı önemli ölçüde azaltılmaktadır.
 •         Dorse ve konteynerlerin özelleştirilmesi, böylece demir yolu ve deniz yolu taşımacılığına entegre edilmeleri sağlanmaktadır.
 •         Filo ve araç operasyonları karayolu taşımacılığında dikkatle yapılmakta, en kısa yollar tercih edilerek yakıt israfının önüne geçilmektedir.

Sözü edilen öneriler ve iyileştirmeler göz önüne alındığında sürdürülebilir karayolu taşımacılığında yol katedildiği ancak yöntemlerin geliştirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Daha temiz ve yaşanabilir bir dünya için sürdürülebilirlik kapsamında karayolu taşımacılığında ve tüm taşımacılık sistemlerinde iyileştirmelerin sürmesini umuyoruz.

Bunları da beğenebilirsiniz