Sürüş Deneyimi

Takograf Nedir?

Yük taşıyan ve ağırlığı 3500 Kg üzerinde olan kamyon, kamyonet, çekici gibi tüm araçlarda ve 17 yolcudan fazla taşıyan otobüs, minibüs tipi araçlarda kullanımı zorunlu olan kayıt takip cihazıdır. Takografın diğer adı Takometre olup, aracınızın aldığı yol boyunca hızını, ne kadar mesafe kat ettiğini, sürüş mesafesini, aracın kullanım sürelerini, sürücünün dinlenme süreleri gibi bilgileri aracı kullanan sürücünün kimlik bilgileriyle birlikte hafızasında saklar ve istenildiği takdirde detaylı olarak rapor verebilir.
Takograf özellikle uzun yol şoförlerinin can güvenliği için önemli bir cihazdır.

Takograf Nasıl devreye girer?

Araç harekete geçtiğinde “sürüş modu” otomatik olarak devreye girer.

Sayısal Takograf Sürücü Kartını kimler alabilir?

C,D,E ve G sınıfı ehliyetli ve SRC(1-2-3-4-5) belgelerine sahip olan araç sürücüleri

Sayısal takograf sürücü kartını nasıl alabiliriz?

https://staum.tobb.org.tr/ internet adresinden, Yetkili Takograf Servislerinden ve bulunduğunuz şehirdeki Ticaret Odalarından başvuru yapabilirsiniz.
Analog veya elektronik takograf cihazlarını sayısal takograflar ile ne zaman değiştirmeliyiz?
Ülkemiz AETR ülkeleri kapsamına girmektedir. AETR, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin 51 ülkenin taraf olduğu Avrupa Anlaşması’dır. Bu anlaşma dahilinde 21 Mayıs 2010 tarih ve 27587 sayılı resmi gazetede ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI YAPAN ARAÇLARDA KULLANILAN TAKOGRAF CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK yayınlanmış ve tip onaylı analog ve sayısal takograflarla ilgili kıstaslar belirlenmiştir. 14 adet Avrupa Deklarasyon ve Yönetmeliğin Türkiye içinde geçerli olduğunu belirtmiştir.Hemen akabinde 12 Ocak 2012 tarih ve 28171 sayılı resmi gazetede TAKOGRAF CİHAZLARI MUAYENE VE DAMGALAMA YÖNETMELİĞİ’nde araçlara sayısal takılma zorunluluğu modellere göre yılları yayınlanmıştır. Yönetmeliğin Geçici Madde 3’de tanımlanan zorunluluklar aşağıdaki gibidir.
GEÇİCİ MADDE 3
(1) (Değişik:RG-29/4/2015-29341) Yurt içinde taşımacılık yapan ve takograf kullanması zorunlu olan 1996 model ve sonrası araçlarda kullanılan analog veya elektronik takograf cihazlarının, aşağıda belirtilen süreler içerisinde sayısal takograf ile değiştirilmesi zorunludur.
a) 1996-1998 model araçlar, 30/6/2014 – 31/12/2015 tarihleri arasında,
b) 1999-2001 model araçlar, 1/1/2016 – 31/12/2016 tarihleri arasında,
c) 2002-2004 model araçlar, 1/1/2017 – 31/12/2017 tarihleri arasında,
ç) 2005-2007 model araçlar, 1/1/2018 – 31/12/2018 tarihleri arasında,
d) 2008 ve sonrası model araçlar, 1/1/2019 – 31/12/2019 tarihleri arasında.

(2) Yurt içinde taşımacılık yapan ve takograf kullanması zorunlu olan 1996 model ve sonrası araçlarda kullanılan ve birinci fıkrada belirtilen süreç dışında değiştirilmesi gereken analog veya elektronik takograf cihazları, birinci fıkrada belirtilen süreler dikkate alınmaksızın sayısal takograf ile değiştirilir.

Bunları da beğenebilirsiniz