Yönetmelikler

U-ETDS Nedir?

U-ETDS, açılımı Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi olan bir çeşit resmi denetleme sistemidir. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının güncel bilgi sisteminde belirtildiği üzere, karayolu üzerinde gerçekleştirilecek olan taşımalarda belirli lojistik sınıflandırmaları kapsamaktadır. Firmaların herhangi bir eşya, kargo, yolcu, yük ve benzeri birçok lojistik sevkiyatının elektronik ortamda takibinin yapıldığı sistemler U-ETDS sistemi olarak görülür. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte taşımacılığın farklı bir boyut kazandığı şu süreçte, lojistik alanında gerçekleştirilen hareketliliğin takibi, denetim ve değerlendirilmesi gibi birçok fonksiyonun kolaylaştığı işlem basamağı U-ETDS’dir.

U-ETDS Sistemi Kimleri Kapsıyor?

U-ETDS, taşımacılık sektöründe gerçekleştirilen her türlü hareketliliğin denetimi ve kaydının bir arada değerlendirildiği bir sistemdir. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının resmi sitesindeki detaylara göre, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile birlikte, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin ve Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin belirttiği üzere U-ETDS’nin kapsadığı belirli bir kesim bulunmaktadır. Karayolu Taşıma Yönetmeliği ve Karayolu Taşıma Kanunu gereğince ticari faaliyette bulunan tarifeli veya tarifesiz yolcu, eşya taşımacılarının; lojistik, dağıtım, terminal ve kargo işletmecilerinin; nakliyat ambarlarının ve tehlikeli madde taşımacılığında yer alan K2 ve C1 gibi yetkinlik belirten belgelere sahip olan firmaların U-ETDS kapsamına girdiği görülmektedir.

Uygulamanın kapsayıcılığına bakıldığında birçok alanda etkinlik gösterdiği, taşımacılık sektöründe U-ETDS’nin kapsayıcı rol aldığı düşünülebilir. Teknolojinin son zamanlarda kat ettiği değişimlerle birlikte lojistik, dağıtım, kargo, eşya ve birçok taşımacılık alanında Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi’nden faydalanılabilineceği öngörülebilir.

U-ETDS Sistemi Zorunlu mu?

U-ETDS’nin kullanımı ile birlikte gerekli faaliyet alanının karşılanabilmesi için kimi firma ve kuruluşlara T.C. Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığının kullanım zorunluluğu getirdiği söylenebilir.

U-ETDS’nin kapsayıcılığına bakıldığında;

  • Yolcu taşımacılığı yapan firmalardan A1, A2, B1, B2, D1 ve D2 belgelerine sahip olanların,
  • Eşya taşımacılığı yapan firmalardan K1, K3, C2 ve C3 belgelerini bulunduranların,
  • Lojistik işletmelerinde L1 ve L2 belgeleri olan firmaların,
  • Kargo işletmeciliğinde rol oynayan firmalardan M1 ve M2 belgeleri bulunduranların,
  • Nakliyat ambarlarında N1 ve N2 belgelerine sahip firmaların yanı sıra dağıtımda rol alan firmalardan P1 ve P2 belgeleri bulunduranların,
  • Terminal işletmeciliğinde yer alan firmalardan T1 ve T2 belgeleri bulunduranlar,
  • Tehlikeli madde taşımada faaliyet gösterenlerde C1 ve K2 yetki belgeleri bulunduran firmaların U-ETDS’yi kullanmaları T.C. Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından zorunlu kabul edilmiştir.

U-ETDS Sistem Nedir?

U-ETDS, açılımı Ulaştırma Elektronik Denetim ve Takip Sistemi olarak geçen bir tür kontrol sistemidir. Uygulama kapsamı T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına dayandığı U-ETDS ile birçok taşımacılık alanında teknolojinin imkan ve olanaklarından faydalanılabilir. Bazı firmaların kullanımının zorunlu kılındığı bu sistemde, denetleme ve takip mekanizmasının kullanıcı dostu olması hedeflenildiği düşünülebilir. Uygulamanın olanaklarına detaylı bakıldığında U-ETDS ile kapsam dışında kalan birçok usulsüz ve korsan taşımacılığın önüne geçilebileceği, yolcuların denetiminde sağlanacak ekonomik bütçe imkanlarının sunumunun karşılanabileceği, ulusal çapta asayişin sağlanabileceği ve taşımacılık alanında gerekli denetimin gerçekleştirilebileceğini söyleyebiliriz.

U-ETDS Sistemi Ne Zaman Başlayacak?

U-ETDS amacı gereği taşımacılık, lojistik, kargo, eşya, tehlikeli madde taşınması ve birçok sektördeki hareketliliğin denetlenebilmesi için kullanım imkanı sunan uygulamadır. U-ETDS ile ilk kez ticari olarak taşınan eşya, kargo ve yolcu hareketleri elektronik olarak takip edilmeye başlamıştır. U-ETDS 30295 sayılı Resmi Gazete’de 2018 senesinin ilk ayı itibariyle birçok alanda yürürlüğe girmiştir.

Bunları da beğenebilirsiniz