Yönetmelikler

Uluslararası Tır Şoförü Nasıl Olunur?

Lojistik sektöründeki hareketliliğin ana parametresi tır şoförleri olarak düşünülebilir. Ulusal çapta tır şoförü ihtiyacının yanı sıra, uluslararası boyutta tır şoförü ihtiyacı gün geçtikçe artış göstermektedir. Uluslararası mesafelerin uzun yolculuklar kapsamına girmesi durumunda, arzu edilen tır şoförü gereksiniminin karşılanabilmesi için birkaç basamak bulunabilir. Yeterli eğitim düzeyine sahip olması beklenen tır şoförlerinin gerekli dikkat ve hassasiyet kapasitelerinin ölçülmesi gerekebilir.

Uluslararası tır şoförü olmak isteyen kişilerin almaları istenen kapsamlı eğitimler olabilir. Global çapta lojistik hareketliliğin önemi düşünüldüğünde, tır şoförü adaylarından beklenen performans kriterlerinin sağlanması istenebilir. Eğitimlerle birlikte uluslararası tır şoförü olmak isteyen kişilerin sahip olması gereken bazı belgeler bulunur. Uluslararası tır şoförü olmak isteyen kişilerden talep edilen belgeler; en az C sınıfı ehliyet, gerekli görülen sağlık belgeleri, sabıka kaydının detaylandırıldığı belgeler şeklinde sıralanabilir.

Uluslararası Tır Şoförü Olmak İçin Gerekenler

Ülkemizde resmî belgeler ile 1995 senesi ile başlayan malların serbest dolaşım hareketliliği günümüze kadar ulaşmıştır. Avrupa Birliği’nin taşımacılık kapsamında Türkiye’nin Gümrük Birliği’ne verdiği destek ile birlikte lojistik sektörünün ön plana çıktığı görülebilir. Lojistik alanında gerçekleştirilen bu adımların ürünlerin taşımacılığında birçok adıma rehberlik ettiği düşünülmektedir.

İhracat ve ithalat için pek çok türden lojistik hareketliliğin devamının gözetildiği öngörülebilir. Lojistik sektöründeki en etkin hareketi, tır şoförlerinin üstlendiği uluslararası taşımacılık sistemi olarak düşünebilirsiniz.

İhracatın bir ülkenin kendi ürünlerinin başka bir ülkeye aktarımı olarak nitelendirilmesi gibi, ithalatta ise bir başka ülkenin asıl olan ülkeye ürün taşıması olarak kabul edilebilir. Her iki lojistik alanında en etkin rolü tır ile gerçekleştirilen taşımacılık olarak değerlendirmek mümkündür. Tır ile yapılan lojistik hareketliliğinin temel öğesi olarak tır şoförleri ön plana çıkmaktadır ve uluslararası taşımacılıkta önem arz etmektedir.

Taşımacılık alanında yapılan düzenlemelerin ardından, uluslararası tır şoförü olmak isteyen adayların gerekli yeterliliklere sahip olması vurgulanmaktadır.

Gerekli görülen yeterliliklere bakıldığı zaman, uluslararası tır şoförü adaylarının karşılaması gereken kriterler  ve resmiyete sunması gereken belgeler de oldukça önemlidir. Uluslararası tır şoförü adaylarının karşılaması gereken en temel kriterler ve yürürlüğe sunması şart olan belgeler;

  • 21 yaşını devirmiş olmaları,
  • En az ilkokulu tamamlamış olduklarına dair yetki belgeleri,
  • Çalışma şartları gereği adaylardan en az C sınıfı ehliyet bulundurmaları,

gibi birkaç önemli kriterin ön plana çıktığı ve bu belgelerin belirli sürelerde adaylardan istenmesi beklenebilir.

Bu kriterlerin yanı sıra D sınıfı ehliyet sahibi olan kişilerin de tır şoförlüğü yapabilme imkanları bulunabilir. Ancak uluslararası tır şoförü adaylarından en az C sınıfı ehliyete sahip olmaları kimi firmalar tarafından önemle rica edilebilmektedir. Ayrıca uluslararası tır şoförü adayları daha büyük araçlar kullanmak isterlerse CE sınıfı ehliyete sahip olmaları gerekebilir. Tır şoförü adaylarından ehliyeti 2003 senesinden önce yürürlüğe konulmuş kişilerin, sınava tabii tutularak bir çeşit eğitim düzenlemesinden geçirilmesi beklenilebilir. Son olarak uluslararası tır şoförü adaylarının talip oldukları hayatın oldukça zorlayıcı yanlarının olduğu, böyle bir zorluk değerlendirmesi için geçerli bir psikoteknik raporu çıkartmaları gerekebilir.

Bunları da beğenebilirsiniz