Yönetmelikler

Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) Nedir?

Kurum ve kuruluşlar arasında yardımlaşma ve dayanışma için bağlantı sağlanır. Kurum ve kuruluşlar arasında kurulan bağlantılar yerel veya küresel olabilir. Bu bağlantılardan bazıları organizasyon çatısı arasında bir araya gelerek oluşur. Sivil toplum kuruluşlarından biri olarak Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) da bu organizasyon çatılarından biri olarak adlandırılabilir. Yazının devamı küresel organizasyonlardan biri olan Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) hakkında bilgi edinmenize yardımcı olabilir.

Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) Nedir?

Uluslararası Yol Federasyonu, İngilizce’de “International Road Federation” olarak adlandırılır. Merkezi İsviçre’nin yoğun nüfuslu şehirlerinden biri olan Cenevre’de kurulmuştur. Kar amacı gütmeyen, bağımsız bir organizasyon olan Uluslararası Yol Federasyonu küresel bir kuruluştur. Kuruluşundan itibaren aktif şekilde faaliyetlerine devam eden Uluslararası Yol Federasyonu dünyada yol ve hareketlilik alanlarında öne çıkan kurumsal şirketlerden katılımcılarla oluşur. Üyelik sistemine dayalı bir kuruluştur.

Hükümet kurumları ve karar vericilere ulaşmayı sağlayan bir sivil toplum kuruluşudur. Dünyadaki tüm yol politikaları ve bunların gelişimi ile ilgilenen, desteklemeyi amaçlayan taraflarla işbirliği sağlamak amaçları arasındadır. Dünya çapında hükümetler ve kuruluşların yol geliştirme stratejilerinin planlamasının yapılması gibi konularda uzmanlık sunar. Uluslararası Yol Federasyonu, özel sektördeki iş ortakları, Birleşmiş Milletler gibi çok uluslu yapıdaki kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurulmasına yardımcı olur. IRF, ulusal yol birliklerini, mühendislik toplulukları, avukatlık bürolarını ve yüksek öğrenim merkezlerini bünyesinde barındıran yol stratejilerine ilişkin bir bilgi merkezi ağı olarak öne çıkar.

Uluslararası Yol Federasyonu, çalışmalarını 4 temel unsur üzerinden ele alır;

 1. Bilgi ve uzmanlık sayesinde eğitimler, kurslar, seminerler ve daha fazlası ile ilerlemeyi teşvik etmeye çalışır.
 2. Ağ fırsatları ile kurum, kuruluş, insanlar ve ülkelerin fikir alışverişinde bulunmasına ve ortak sorunlara çözüm üretebilmek için bir araya gelmelerine yardımcı olur.
 3. Politika savunuculuğu ile karayolu taşımacılığı geliştirmek için her düzeyden karar vericiler ile iş birliği sağlanmasına olanak tanır.
 4. Veriler ve istatistikler sayesinde Dünya Yol İstatikleri’nin (WRS) oluşmasını sağlar. IRF Yol Veri Ambarı ile veri kullanımını kolaylaştırarak sektöre kolaylık sunar.

Bilgi, iletişim ve uzmanlık konusunda faaliyet göstermekte olan IRF, dünya çapından birden fazla katılımcıya  sahiptir. 2009 yılında kurulan IRF Hindistan, Hindistan’daki faaliyetlerin başlatılması ve koordinasyonu ile ilgilenir. IRF Afrika Kurulu ise Afrika’da uygulanan programların koordinasyonunu, Afrikalı katılımcıların iş birliklerini kolaylaştırmayı ve iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayarak faaliyetlerini devam ettirir.

Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) Ne Zaman Kurulmuştur?

Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) , Amerika birleşik Devletlerinin başkenti olan Washington D. C. şehrinde 1948 yılında kurulmuş olup faaliyetlerini sürdürmektedir.

Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) Amacı Nedir?

Uluslararası Yol Federasyonu (IRF)’nun temel de amacı dünyadaki herkes için erişim ve sürdürülebilir yol ve yol ağlarının geliştirilmesi desteklemek olarak nitelendirilir.

Uluslararası Yol Federasyonu (IRF)’nın amaçları genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

 • Devlet kurumlarındaki kapasiteyi güçlendirme destek olur.
 • Özel sektöre ilişkin faaliyetlere teşvik etmeyi sağlar.
 • Karayolu ağının planlamasını sağlamaya yardımcı olur.
 • Karayolu planlamasının işletimini de baz alarak kültür yaratmayı hedefler.
 • IRF, uluslararası iş birliği girişimlerini kurulmasını sağlamada rol oynar.
 • Sektörler arası iş birliği sağlayarak sektörler arası bağlantı kurmaya destek olur.
 • Güvenli, yeşil ve sürdürülebilir karayolu ağı oluşturulmasını ve hareketliliğinin devam ettirilebilmesine teşvik eder.
 • 1964 yılından itibaren IRF Dünya Yol İstatistikleri ile bölgesel ve ulusal gelişmeleri analiz etmek ve raporlamasını yapmak isteyenler için referans aracı olarak yer alır.

IRF Kaç Üye Ülke Bulunur?

Uluslararası Yol Federasyonu (IRF)’na Avrupa, Orta Asya Bölgesi, Türkiye, Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa ile Rusya Bağımsız Devletler Topluluğu’ndaki 23 ülkeyi içeren bir bölgede yer alır. Rusya, Kanada, Türkiye, Çin ve daha fazla ülke IRF’da yer alır. IRF bünyesinde 200’den fazla ülkeden gelen veriler bulunur.

Bunları da beğenebilirsiniz