Filo Yönetimi

Yük Güvenliği ve Sürdürülebilir Ulaşım

Güvenlik ve sürdürülebilirlik kavramlarının trafikte ve yük taşımacılığında kuşkusuz çok büyük önemi var. Kamyon ve tır gibi araçlarda taşınan yüklerin zarar görmemesi, taşımanın güvenli koşullarda gerçekleştirilmesi, insan can güvenliğinin tehlike altında olmaması gerekiyor. Bu noktada yük taşımayla ilgili prosedürlerin takip edilmesi, aşırı ve düzensiz yüklemeden kaçınılması gibi bazı faktörlere dikkat edilmeli. Ulaşımda yük güvenliği, sürdürülebilir yaşama ve ulaşıma da pozitif etki sağlıyor.

Bu yazımızda yük güvenliği nedir ve sürdürülebilir ulaşım nedir? gibi birçok sorunun yanıtını ve bu iki konu arasındaki bağlantıyı açıkladık.

Yük Güvenliği Nedir? 

Yük güvenliği ya da yük/kargo emniyeti olarak adlandırılabilecek kavramın kapsamı oldukça geniş. Yükün taşıma için emniyete alınması demek olan bu kavram, yükün taşıma aracına uygun koşullarda ve uygun şekilde yüklenmesini ve daha birçok önemli faktörü kapsıyor. 

Yük güvenliği, öncelikle insanların sonrasında ise yükün ve araçların güvenliğinin sağlanması için gerekli kontrol ve uygulamaları içeriyor. Yük güvenliği kapsamındaki unsurları şöyle sıralayabiliriz:

 • Taşıyıcı olarak, taşınacak yüke uygun koşullara sahip bir araç seçilmelidir.
 • Yükleyicinin kapasitesine uygun yükleme yapılmalıdır.
 • Yük ağırlığının kontrolü sağlanmalıdır.
 • Yük istifi ve konumlandırılması dengeli, prosedürlere uygun şekilde yapılmalıdır.
 • Yükün taşıyıcıya uygun şekilde sabitlenmesi gerekir.
 • Yük transferi sırasında gerekli işlemler sırasıyla ve güvenli şekilde yapılmalıdır.

Yük güvenliğinin sağlanması, lojistik firmalarının ve yükleyicilerin sorumluluğundadır. Unutulmamalıdır ki yük güvenliğinin sağlanmasıyla sürdürülebilir ulaşım da mümkün olacaktır.

Sürdürülebilir Ulaşım Nedir? Faydaları Nelerdir?

Sürdürülebilir ulaşım; çevresel etkiler, iklim gibi konuları ön plana alarak kara, hava ve deniz ulaşımının zararlı etkilerinin azaltılmasının böylelikle sürdürülebilir bir ulaşımın sağlanmasının hedeflendiği yöntemi ifade eder. Bu noktada, yenilenemeyen yakıtlar olan fosil enerji kaynakları yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının (elektrik, güneş enerjisi gibi) kullanılması oldukça önemlidir.

Yapılan farklı araştırmalara göre ulaşım sektörü küresel karbon salımının ortalama olarak %20 – 30’ünü oluşturmaktadır. Bu nedenle, ulaşım araçlarının sürdürülebilirliği çevre için oldukça öncelikli bir konudur. Hem bireysel ulaşımda ve taşımacılıkta hem de dünyada yaygın olarak kullanılan ticari lojistikte, yük tipine ve yol özelliklerine uygun yenilenebilir yakıtların kullanıldığı araçlar tercih edilmelidir.

Sürdürülebilirliğin ulaşımda uygulanmasının faydalarını şöyle sıralayabiliriz:

 • Bireylerin ve kurumların karbon ayak izinin azalmasını sağlar.
 • Küresel ısınmanın yavaşlaması için katkı sağlar.
 • Zararlı gazların salımını minimuma indirir ve hava kirliliğini azaltır.
 • Gürültü kirliliğinin azalmasına yardımcı olur.
 • Enerji verimliliğinin ve enerji tasarrufunun sağlanmasına yardımcı olur.
 • İnsan sağlığı göz önüne alındığında sürdürülebilir ulaşımın yani sürdürülebilir yakıt kullanımının solunum sağlığını korumak için uygun bir yöntem olduğu söylenebilir.

Yük Güvenliğinin Sürdürebilir Ulaşım Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

Yük güvenliği, ulaşımda etkinliğin ve verimliliğin maksimum düzeye ulaşmasını sağlar. Dünyada ticari ya da bireysel yük taşımacılığı oldukça yaygındır. Ulaşımın bu önemli kolunda sağlanan güvenlik, sürdürülebilirlik çalışmalarında adımlar atılmasına da katkı sağlar. Yük güvenliğinin sürdürülebilir ulaşım üzerindeki etkileri şöyle açıklanabilir:

 • Yükün taşıma için güvene alınması, ulaşımdaki aksaklıkların ve yavaşlığın önüne geçer. Böylece ulaşımda yakıt israfı engellenir ve sürdürülebilir ulaşım sağlanır.
 • Yük için uygun ulaşım aracının kullanılması, düzgün istifleme yapılması gibi faktörler, aşırı yakıt tüketiminin önüne geçer. Böylelikle yakıt verimliliği sağlanarak sürdürülebilir ulaşıma katkıda bulunulur.
 • Yük taşımacılığı sırasında yük güvenliğinin sağlanmaması, kaza gibi bazı durumlarda yüklerin çevreye ve insanlara zarar vermesine neden olur. Söz konusu kazalar, sürdürülebilir ulaşımda büyük engeller oluşturur.
 • Yük transferinin kurallara uygun şekilde yapılmaması, sürdürülebilir ulaşımın da önüne engel olarak çıkabilir. Gereksiz beklemeler, transfer sırasında gerçekleşebilecek yakıt israfı gibi faktörler sürdürülebilir ulaşıma engel olacaktır.

Bilinçli ve kontrollü yük taşımanın sürdürülebilir ulaşımda önemli faktörlerden biri olduğunu söylemek mümkün. Yük güvenliği konusunda birey ve kurumların farkındalık geliştirmesi ve gerekli önlemleri alması gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmamıza yardımcı olacaktır.

Bunları da beğenebilirsiniz