Yolculuk Rehberi

Yeşil Lojistik Nedir?

Yeşil lojistik; tüm operasyonların çevreye olan olumsuz etkilerini ölçer ve bununla birlikte bu olumsuz etkileri en aza indirmeyi amaçlar. Diğer bir deyişle, lojistik sektörünün çevreye verdiği zararı ortadan kaldırmak adına alınan bir dizi uygulama veya önlem olarak tanımlanabilir.

Yeşil Lojistik için Neler Yapılabilir?

Şehirlerdeki depoların kirlenmesini ve verimsizliğini önlemek için şehir sınırlarında ve uygun yerlerde büyük ölçekli modern lojistik köyler/parklar/terminal depoları yapılmasına yer ayrılmalı, sektör teşvik edilmelidir. Şehircilik, toptancı halleri, organize sanayi bölgeleri ve siteleri, limanlar, tren gar ve güzergâhları, çevre yolları, yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı madde antrepoları, gümrük transit antrepoları için ayrılan yerler: Hız, maliyet, esneklik, çevre ve lojistik performans kriterleri, genel sosyal duyarlılık vb. bir bütün olarak analiz edilmelidir.

Demir yolu, hava ve deniz taşımacılığında tam rekabet koşullarının serbestleştirilmesi tek bir plan altında gerçekleştirilmelidir. Bölgesel sivil hava kargo taşımacılığı teşvik edilmelidir. Demir yolu ve deniz yollarına erişim için yabancı sermaye, yapılan yatırım oranında desteklenmelidir. Sadece hava kirliliği değil, gürültü kirliliği de ele alınmalıdır. Bu gibi birçok önlem alındığında, istenilen verim elde edilebilecektir.

Yeşil Lojistik Uygulamaları Nelerdir?

Yeşil lojistik uygulamaları şu şekilde listelenebilir;

  • Ürünlerin daha küçük partiler yerine daha büyük partiler halinde taşınması
  • Dönüş taşımacılığının organizasyonu
  • Daha sık tahliye muayeneleri
  • Trafik sıkışıklığının giderilmesi
  • Kara taşımacılığından demir yolu ve deniz taşımacılığına geçiş
  • Çevre dostu alternatif yakıtlı araçlar (LPG, CNG, vb.) kullanılarak lojistik ve nakliye kullanımı
  • EURO6 (çevre dostu araçlar) uyumlu araçların kullanılması
  • Susturucu ve susturucunun araca montajı
  • Yaygın paketleme proseslerinin ve kullanılan malzemelerin azaltılması ve yeniden kullanılması
  • Plastik malzemeler yerine geri dönüştürülmüş malzemelerle ambalaj yapmak.

Yeşil Lojistik Neden Önemlidir?

Yeşil lojistik hepimizin yaşayabileceği bir dünya yaratmamıza olanak sağlıyor. Karbon salınımının artması ile devreye giren bu lojistik tipi, çevreye verilen zararın minimuma indirgenmesi açısından oldukça önemlidir. Karbon emisyonlarının arttığı bir çağda karşımıza çıkan olan bu lojistik türü, lojistik faaliyetlerde çevreyi kirleten kullanım ve koşulları en aza indirmeyi hedefliyor. Yeşil lojistiğin amacı; insanı ve doğayı kurumsal zaman yönetimi ile uyumlu hale getirmektir. Devamlı olarak değişen teknoloji devrinde, çevreye verilmiş olan her zararı engelleyebilmek adına yeşil lojistik uygulaması önemlidir.

Bunları da beğenebilirsiniz