Yönetmelikler

Gabari Nedir?

Gabari, yüklü ya da yüksüz araçların kara yolunda güvenliğini sağlamak amacıyla belirlenen genişlik ve yükseklik ölçüleridir. Gabari işaretleri sürücüyü bilgilendirmek amaçlı otoyollarda gerekli yerlerde kullanılır. Gabari sınırlaması araçların güvenliğini sağlamaktadır.

Gabari, kara yolunda yüklü veya yüksüz araçların güvenliğini sağlayan ölçülerdir. Araçların uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirler. Belirlenen ölçüler sürücüye tabela ve levhalarla bildirilerek güvenlikleri sağlanır. Genellikle köprü ve üst geçitlerde kullanılır.

Gabari; özellikle yük taşıyan tır, kamyon gibi araçların kullandığı, köprü, tünel ve üst geçit bulunan yollarda belirlenir. Gabari, trafikte araçların maksimum yükseklik ve genişliklerinin olması gerektiği ölçü hakkında bilgi verir. Belirlenen ölçüler ile araç ölçülerinin uyumu sürücü tarafından tahlil edilir. Tahlil sonucuna göre sürücü seyir haline devam eder ya da alternatif bir güzergâh belirler.

Gabari Sınırlaması Nedir?

Gabari sınırlaması genel olarak araçların belirli nedenlerden ötürü yükseklik ve genişliklerinin sınırlandırılması uygulamasıdır. Genellikle üst geçit, tünel ya da köprü bulunan yollarda kullanılan gabari sınırlaması araç ve sürücünün güvenliğini sağlamayı amaçlar.

Kara yollarında bulunan üst geçit, köprü ve tünellerin genişlik ve yükseklikleri birbirinden farklı olabilir. Bu yapıların bulunduğu güzergahı kullanan kamyon, tır gibi büyük araçların yükseklik ve genişlik ölçüleri olası tehlikeleri önlemek için önem taşır.

Gabari sınırlaması ile kara yolunu kullanacak araçların genişlik, yüksekliklerinin maksimum hangi ölçülerde olması gerektiği bilgisi verilir. Gabari sınırlaması, kullanılmakta olan; yol, üst geçit, köprü ya da tünele göre değişiklik göstermektedir. Bu sınırlamaya göre sürücü güvenli bir şekilde seyrine devam eder ya da alternatif bir güzergâh kullanır.

Gabari sınırlaması sayesinde yüksek ve geniş araçları uyarılarak olası tehlikeli durum ve kazaların önüne geçilmesi sağlanır. Sınırlamaya tabii olan araç, sürücü ve aynı karayolunu kullanan diğer sürücü ve araçların güvenliği sağlanır. Gabari sınırlaması levha ve işaretler ile bildirilir.

Gabari İşaretleri

Gabari sınırlamasının sürücülere bildirilmesi amacıyla gabari işaretleri kullanılır. Tünel, üst geçit ve köprü gibi yerlerin yakınlarına yerleştirilir. Bu sayede de sürücüler yoldan geçiş yapmadan önce sınırlamalar hakkında bilgilendirilir. Sürücü bilgi sahibi olarak yolu kullanmanın uygun olup olmadığına karar verir.

Gabari sınırlandırması bildiren gabari işaretleri tünel, köprü ve üst geçitlerden geçilmeden hemen önce giriş kısımlarında bulunur. Sürücülerin kolaylıkla fark edebileceği biçimde yerleştirilir. Bu yolu kullanabilecek araçların sahip olabilecekleri maksimum yükseklik ve genişlikleri açısından sürücüyü bilgilendirmeyi amaçlar. Gabari sınırlaması ve işaretleri özellikle yük taşıyan tır ve kamyon gibi araçlar için büyük önem taşır. Sürücünün sınırlama bilgisinin doğrultusunda yola devam edip etmeme kararını doğru verebilmesi için ayrıca için sürücünün taşıdığı yük ile birlikte aracının güncel genişlik ve yükseklik bilgilerine sahip olması gerekir.

Gabari işaretlerinde bulunan ölçüler dikkate alınmalıdır Sınırlamayı aşan ölçülerdeki araçlar yola devam ettiğinde tehlikeli durumların yaşanması ve kazaların meydana gelmesi olasıdır. Çünkü gabari işaretleri kullanılan yolda olması gereken araçların sahip olabileceği en fazla yükseklik ve genişlik değerlerini bildirir. Gabari sınırlamasında aracın seyir halindeyken belirlenmiş ölçülerden daha yüksek ya da geniş olmaması gerekir.

Bunları da beğenebilirsiniz