Yönetmelikler

İçişleri Bakanlığı Uluslararası Yük Taşımacılığı Genelgesi

Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle birçok ülke ile sınır kapılarımızdan geçişler durdurulmuş ve pek çok ülke vatandaşının ülkemize girişi yasaklanmıştır. Ancak çıkarmış olduğumuz genelgelerde; dış ticaretin devam etmesi adına ülkemize giriş çıkış yapması zorunlu olan tır şoförleri başta olmak üzere, ilgili kişilerin giriş çıkışlarında uygulanacak usul ve esasların Sağlık Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının görüşlerine göre belirleneceği bildirilmiştir.

Bu kapsamda, uluslararası ticaret amacıyla İran ve Irak Sınır Kapılarından giriş­çıkışlar hariç olmak üzere (anılan kapılardan geri alınmamak kaydıyla sadece yabancı uyruklu tır şoförleri çıkış yapabilecektir) ülkemizden transit geçecek araç ve şoförler ile ülkemize giriş/çıkış yapacak araç ve şoförlere aşağıda belirtilen şartların sağlanması halinde geçiş izni verilecektir.

A. TÜRKİYE’DEN TRANSİT GEÇECEK ARAÇLAR VE ŞOFÖRLER

1. Koronavirüsle mücadele kapsamında araç şoförünün sağlık kontrolü sağlık
birimlerince yapılacak ve bahse konu hastalığa ilişkin semptomların görüldüğü kişi/kişilere
geçiş izni verilmeyecektir.
2. Giriş yapan araçlar dezenfeksiyon işlemine tabi tutulacaktır.
3. Şoförlerin yurt içindeki molalarında ve diğer insanlarla temas halinde olabilecekleri
her noktada maske takmaları, araçlarında yeterli miktarda maske, dezenfektan, uzun süre
yetecek gıda malzemesi bulundurmaları sağlanacaktır.
4. Gümrük idarelerince transit geçecek araçların geçecekleri güzergâhlar ve mola
yerleri belirlenecek ve transit geçecek tüm araçların “araç takip sistemi” üzerinden takip
edilmesi suretiyle en uzak sınır kapısından 36 saat, diğer sınır kapılarından 24 saat içinde
ayrılmaları sağlanacaktır. (Bu süreler; yol durumu, hava şartları, çıkış yapılacak gümrük
idaresindeki yoğunluk durumu vb. hususlar dikkate alınarak ilgili gümrük idaresince 48
saate kadar uzatılabilecektir).
5. Gümrük idarelerince belirlenecek mola yerlerinde ilgili Valilik/Kaymakamlıklarca
gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alınacaktır.
6. Türkiye içine transit geçecek şoförlerden zaruri haller dışında duraklama, bekleme
yapmayacaklarına ilişkin İçişleri Bakanlığı birimlerince giriş kapılarında bir taahhütname
alınacak, bu taahhütname ile şoför, yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin yerine
getirilmemesi halinde kendisine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ceza uygulanacağı
hususunda bilgilendirilecektir.
7. Giriş izni verilmeden önce araçların ülkemizden geçerek çıkış yapacağı ülke tarafından kabul edileceği hususunda emin olunacak, araçların ülkemizden çıkması halinde
giriş yapacağı ülke tarafından kabul edilmemesi halinde ise bu araçların girişi
onaylanmayacaktır.

B. TÜRKİYE’YE GİRİŞ YAPACAK ŞOFÖRLER

1. Koronavirüs kapsamında araç şoförünün sağlık kontrolü sağlık birimlerince
yapılacak ve bahse konu hastalığa ilişkin semptomların görüldüğü kişi/kişilere geçiş izni
verilemeyecektir.
2. Giriş yapan araçlar dezenfeksiyon işlemine tabi tutulacaktır.
3. Şoförlere yurt içindeki mola yerlerinde ve diğer insanlarla temas halinde
olabilecekleri her noktada maske takmaları, araçlarında yeterli miktarda maske, dezenfektan,
uzun süre yetecek gıda malzemesi bulundurmaları gerektiği bildirilecek, ihtiyaç görülmesi
halinde mola yerlerinin Devlet tarafından belirlenebileceği ve eskort eşliğinde yolculuk
edebilecekleri hususu İçişleri Bakanlığı birimlerince şoförlere tebliğ edilecektir.
a) Şoförlerin Türk uyruklu olması halinde; Sağlık Bakanlığı birimlerince muayene
edildikten ve ikametgâhında 14 günlük ev karantinasını kabul ettiklerini belirten
taahhütnameyi imzaladıktan sonra ülkemize giriş yapmalarına izin verilecek, ikamet ve
kimlik bilgileri, gerekli kontrollerin sağlanması için bulunacağı ilin Sağlık Müdürlüklerine
bildirilecektir.
b) Şoförlerin Yabancı uyruklu olması halinde; taşıma işlemlerinin izole alanda
şoför değişimi ve/veya dorse/yük değişimi suretiyle yapılması, mümkün olmaması halinde ise
14 günlük karantina süresini bekledikten sonra ülkeye girişlerine izin verilmesi
sağlanacaktır.
c) Gümrük idarelerince; ülkemizde yük bırakacak yabancı şoförlerin geçecekleri
güzergâhlar ve azami süreler, yol durumu, hava şartları, gümrük idaresindeki yoğunluk
durumu vb. hususlar da göz önünde bulundurularak belirlenecek ve araçların mola
güzergâhlarında ilgili Valilik/Kaymakamlıklar tarafından gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri
alınacaktır. Anılan yabancı şoförlerden zaruri haller dışında duraklama ve bekleme
yapmayacaklarına ilişkin İçişleri Bakanlığı birimlerince bir taahhütname alınacak, bu
taahhütname ile şoför, yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde
kendisine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ceza uygulanacağı hususunda
bilgilendirilecektir.
d) Ülkemiz açısından aciliyet arz eden ilaç, tıbbi malzeme ve gıda maddeleri taşıyan
yabancı araçların/şoförlerin girişlerine şoför değişimi veya dorse/yük değişimi, yapılması
mümkün değilse gerekli sağlık muayenesi/kontrolleri yapılmak ve gerekli koruyucu tedbirleri
almak şartı ile 14 günlük karantina süresi beklenmeden izin verilebilecektir.
e) Bulgaristan, Azerbaycan, Nahçıvan ve Gürcistan uyruklu şoförler, belirlenecek
izole alanlarda 14 günlük karantina süresini beklemeksizin gerekli sağlık muayenesi
yapıldıktan ve araçları dezenfekte edildikten sonra ülkemize girebilecektir. Bu madde
kapsamında Ülkemizde yük bırakacak şoförlere, bu Genelgenin A bölümünün ilgili
maddeleri uygulanacak; 4. madde ise gidecekleri güzergâhlar doğrultusunda uygulanacaktır.

C. TÜRKİYE’DEN ÇIKIŞ YAPACAK ŞOFÖRLER

1. Türk şoförlerin bu Genelgenin B bölümü 3. maddesi (a) fıkrası uyarınca ev
karantinasında kalmaları gereken süreyi tamamlamadıklarının tespit edilmesi halinde çıkışlarına izin verilmeyecektir,
2. Türk uyruklu şoförlerin çıkış kapısına geldiklerinde beraberlerinde maske,
dezenfektan malzemeleri, uzun süre yetecek gıda maddesi bulundurmaları istenecek ayrıca
şoförlere varış ülkelerinde ve güzergâh boyunca kimseyle temas etmeden, sosyal mesafeyi
koruyarak iletişim kurması ve yüklerini boşaltarak vakit kaybetmeden geri dönmeleri
konusunda uyarıda bulunulacaktır.
3. Yabancı şoförlerin çıkışlarında, Genelgede belirtilen kurallara uyup uymadığı
kontrol edilecek, kurallara uyulmadığı tespit edilir ise İçişleri Bakanlığının ilgili birimleri
tarafından cezai işlem uygulanıp yurda tekrar girişleri engellenecektir.

D. RO­RO SEFERLERİNDE UYGULANACAK KURALLAR

1. Ro­Ro taşımacılığı kapsamında, yalnızca dorse/konteyner taşıması yapılacak olup,
yolcu ve komple araç taşımacılığına izin verilmeyecektir. Liman Mülki İdare Amirinin uygun
göreceği zaruri durumlar sebebi ile şoför alınacak olması halinde bu Genelgede belirtilen
tüm kuralların yurda giriş ve çıkış esnasında kendileri için de uygulanacağı Liman Mülki
İdare Amirliğince şoförlere tebliğ edilecektir,
2. Gemilere binmesi 1. maddeye göre uygun görülen şoförlerin, gemi mürettebatı ve
varsa yolcular ile sosyal izolasyonunun sağlanması zorunluluğu gemi kaptanına ve diğer
ilgililere Liman Mülki İdare Amirliğince tebliğ edilecektir.
3. Ülkemize Ro­Ro seferi ile gelen tırlar şoförlerine teslim edilmeden önce şoför
kabini başta olmak üzere araçların dezenfeksiyonu yapılacaktır.
Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin; Vali/Kaymakam ve Sınır Kapısı Mülki İdare
Amirleri tarafından sınır kapılarında görevli tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği
içinde ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınarak, çalışmaların
ivedilikle planlanması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda
bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

Süleyman SOYLU
Bakan

Dağıtım:
Gereği:

81 İL VALİLİĞİNE
Hudut Mülki İdare Amirlikleri
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA

Bilgi:
CUMHURBAŞKANLIĞINA
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA
SAĞLIK BAKANLIĞINA
TİCARET BAKANLIĞINA
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI

09/04/2020 Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı : Hüseyin HANCIOĞLU
09/04/2020 Daire Başkanı : Mehmet YÜZER
09/04/2020 Genel Müdür Yardımcısı : Nurtaç ARSLAN
09/04/2020 Genel Müdür : Ali ÇELİK
09/04/2020 Vali/Bakan Yardımcısı : Muhterem İNCE

Bunları da beğenebilirsiniz