Filo Yönetimi

Kamyonlarda K Yetki Belgesi Nasıl Alınır?

Kamyon kullanmak ve yük taşıyabilmek için gerekli olan belgelerin başında gelen K yetki belgesi, sürücüler için önemli bir belgedir. Kamyonlarda K yetki belgesinin nasıl alındığını açıklamadan önce bu belgenin neden alındığını açıklamak daha doğru olacaktır. Kamyonlarda K yetki belgesi, kişi ve şirketlerin yük taşımacılığı yapabilmesi için gereklidir. 5 yıllık kullanım süresi bulunan K yetki belgesi, süresi dolduktan sonra yeniden çıkarılmalıdır. Aksi halde K yetki belgesi olmadan yük taşınması durumunda cezai işlemler uygulanmaktadır.

K yetki belgesinin farklı tipleri bulunmaktadır. Bu belgeler arasından hangi K yetki belgesinin alınması gerektiği ise yapılacak işe göre değişmektedir. K yetki belgesi sadece yurtiçi taşımacılığı için kullanılmaktadır ve çeşitleri şu şekildedir:

K1 Yetki Belgesi: Ticari amaçla yapılacak ve eşya taşımacılığı söz konusu ise şahıs veya şirketlerin K1 yetki belgesi alması gerekmektedir. Buna göre şahıslar için 25 ton taşıma kapasitesi, şirketler için ise 75 ton taşıma kapasitesi şartı uygulanmaktadır. K1 yetki belgesi ile sadece il içinde taşımacılık yapılmaktadır.

K2 Yetki Belgesi: Ticari amaçla taşımacılık yapmayacak, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak kişilerin alması gereken belge olan K2 yetki belgesi almak için aracın 3,5 ton altı olması gerekmektedir.

K3 Yetki Belgesi: olan K3 yetki belgesi, ticari maksatla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacak kişilere verilen belgedir.

K Yetki Belgesi Almak İçin Nereye Başvurmak Gerekir?

Son yapılan düzenlemelere göre gerçek kişiler E-devlet üzerinden kolaylıkla K yetki belgesi alabilmektedir ancak tüzel kişiler K yetki belgesini bağlı bulunulan Ticaret Odası, Ticaret ve Sanayi Odası veya Ulaştırma Bölge Müdürlüklerine başvurarak alabilir. Başvuru sırasında istenen evraklardan bazıları şu şekildedir:

  • Yetkili kişi tarafından imzalanıp doldurulmuş yetki belgesi başvuru formu ve taşıt kartı işlem başvuru formu
  • Yetki belgesi şirket tarafından alınacaksa Ticaret Sicil Gazetesi aslı ve onaylı örneği
  • Noter onaylı imza sirküleri
  • Adli sicil kaydı
  • Başvuru yapılacak aracın ruhsat bilgileri
  • K yetki belgesi harcının yatırıldığını gösteren makbuz

K yetki belgesinin 5 yıl sonrasında süresinin dolması öncesinde yenileme için başvuru yapılması durumunda %95 oranında indirim uygulanmaktadır.

Bunları da beğenebilirsiniz