Yönetmelikler

Lojistik 5.0 Nedir?

Uluslararası ticarette klasik modelin dışına çıkan e-ticaret ile, çok farklı coğrafyaları bir araya getiren pazarların oluşması sağlanmıştır. E-ticaret ile global pazarlara açılan firmaların maliyetini düşüren teknolojileri işlerine entegre etmesi, lojistiğe önemli bir boyut kazandırmıştır. Uluslararası ticaretteki elektronik alt yapının kullanımı pandemi ile gelişme göstermiştir. Bu dönemde yaşanan kısıtlamaların piyasadaki hareketliliği düşürmemesi adına teknolojinin özelliklerinden faydalanılmıştır. Lojistik 4.0 teknolojisinin kullanıldığı bu dönem, teknolojinin uluslararası ticarette firmalara düşük maliyet ve zaman kazandırmıştır. Bu teknolojik gelişmeleri, müşterinin ihtiyacına yönelik tedarik süreçlerinin hızlanmasını sağlayacak Lojistik 5.0 ile daha da ileriye taşımak mümkün olacaktır.

Lojistik 5.0 Ne Demektir?

Teknolojik alt yapıların gelişmesiyle kullanılan sistemler gelişim göstermektedir. Lojistik 4.0 ile insan iş gücünü azaltarak teknolojik altyapılarla süreçleri hızlandırması sağlanmıştır. Lojistik 5.0 amacı ise insan iş gücü ve makineler arasındaki ilişkiyi en verimli hale getirecek otomasyon sistemlerini oluşturmaktır.

E-ticaret ile ulaşılan geniş pazarlardaki müşterilerin taleplerini en kısa sürede karşılamak, lojistiğin teknolojik gelişmeleri çalışmalarına entegre etmesiyle mümkündür. Firmaların maliyetlerini düşürecek bu gelişmeler, üretimden tüketime kadar tüm süreçlerin otomasyon ile tamamlanmasına olanak sunuyor. Otomasyon sistemleri, insan iş gücünü en aza indirerek makinaların mevcut işleri gerçekleştirmesini sağlamaktadır. Lojistik 5.0 ile akıllı otomasyon sistemleri sayesinde akıllı depolar ve akıllı ulaşım teknolojileri uluslararası ticarette verimi artırmaktadır. Ürünün üretim sürecinden müşteriye ulaşımına kadar takip edilebilir, hesaplanabilir veriler elde edilebilir ve süreci baştan sona bütünsel bir şekilde ilerletip hatasız tamamlayabilirsiniz. Lojistik 5.0 üretim, satın alma, depolama, taşıma, teslimat süreçlerini kendi kendine çalışan bir sistem haline getirmektedir.

Lojistik 5.0’in Özellikleri

Lojistik 5.0’in en önemli özelliği teknolojinin sağladığı imkanlardan en üst seviyede faydalanıp, maliyetleri düşürmek ve müşteri odaklı global pazarlarda firmaların kendilerine sağlam bir yer tutmasını ve marka değerini artırmasını sağlamaktır. Firmaların maliyet kalemleri düştükçe ve tedarik süreçleri hızlandıkça müşteriler tarafından tercih edilmeleri sağlanacak bu sayede yüksek kar oranlarına ulaşacaklardır.

Gelişen teknolojik alt yapıları çalışmalarına entegre eden firmalar bu sayede öne çıkmaktadır. Üretim bandından taşıma bandına sistemin kendi kendine işleyen bir mekanizma haline gelmesiyle insan makine arasındaki iş birliği verimi üst düzeye çıkmaktadır.

Araç yönetimi, yakıt tasarrufu, kaynakların doğru kullanımını sağlayan Lojistik 5.0 teknolojisi tüm bu süreçleri yerinde eş zamanlı takip edebilmeyi de yanında getiriyor.

Lojistik 5.0’in Uygulama Alanları

Yapay zekâ ve insanın birlikte uyum içinde çalışmasını hedefleyen insan merkezli bir çalışma sistem olarak çalışan Lojistik 5.0 insan iş gücünü azaltarak otomasyon sistemleriyle verimi artıran bütünlükte çalışmaktadır. Lojistik süreci, üretimden satın alma ve tedarik süreçlerini de kapsamaktadır. Tüketicinin, üretici ile e- ticaret üzerinden kurduğu satın alma ilişkisini lojistik aşamaları takip etmektedir. Lojistik 5.0 sistemiyle e-ihracat için geliştirilen teknolojik alt yapılarla bütünsel bir sistem sunmaktadır. Ürünün paketlenmesi, yüklenmesi, sevkiyatı ve teslimatı dahilindeki tüm süreçleri bu yapay zekâ destekli sistem sayesinde gerçekleştirebilirsiniz.

Lojistik 5.0’in Getireceği Avantajlar Nelerdir?

 Lojistik 5.0 ile otomasyon sistemleri ile eş zamanlı olarak, ürünün üretiminden müşterinin teslim alma sürecine kadar işleyişi takip edebilmek adına bütünsel bir mekanizmadır. Bu sayede hata payının düşmesi, bekleme sürelerinin sıfırlanması, zamanında ve aksama olmadan teslimat sağlamasını mümkün kılacaktır.  Paketleme, yükleme, teslimat süreçlerini otomasyon sistemi içerisinde robot teknolojileriyle gerçekleştirmek ve insan gücüne ihtiyaç duymadan tedariği sağlayabilmek en büyük avantajı olacaktır. Bu sayede müşteri memnuniyeti ile daha çok talep imkanını yakalayacak olan sektördeki firmalar hem maliyeti düşürecek hem de karlarını yükseltecektir.

Lojistik 5.0’in Lojistik 4.0’dan Farkları Nelerdir?

Lojistik 4.0 ile pandemi döneminde mecburi bir teknolojik dönüşüm yaşanmıştır. Makinalar ve insan gücünün iş birliğinin başladığı Lojistik 4.0’da bu süreç ayrı ayrı teknolojik mekanizmalar üzerinden gerçekleştirilirken Lojistik 5.0 sayesinde bu kendi kendine işleyen tek bir mekanizmaya dönüşecektir. Tüm sistemin tek bir otomasyon üzerinden yönlendirilebilir ve takip edilebilir olması, birbirine entegre bütünsel bir sistem üzerinden işlerin ilerlemesini ve izlenmesi imkanını sunmaktadır. 

Bunları da beğenebilirsiniz