FR85™ AMARANTO

• Taban deseni, çevresel dört kanalı sayesinde üstün yönel kararlılık sağlar.

• Lamellerin sık aralıklarla yerleştirilmiş olması, düzenli aşınma ve ıslak zeminde mükemmel yol tutuşu sağlar.

• Artırılmış taban genişliği sayesinde orta ve ağır koşullarda dahi üstün kilometre performansı sağlar.

• Güçlendirilmiş yanak yapısı darbelere ve kesilmelere karşı dayanıklılık sağlar.

• Çift Katlı Taban Karışımı (DLTC): İki farklı karışımın kullanılması ilkesine dayanan çift kat teknolojisi ile üretilmiştir.

LAMELLERİN SIK ARALIKLARLA YERLEŞTİRİLMİŞ OLMASI, DÜZENLİ AŞINMA VE ISLAK ZEMİNDE MÜKEMMEL YOL TUTUŞU SAĞLAR.