FR25™ Plus

• Kilometre performansında ciddi miktarda artış sağlanabilmesi amacıyla taban deseninin diş derinliği ve sırt genişliği artırılmıştır.

• Sırt deseni, zik zak şeklinde dört adet çevresel kanalı ve oldukça derin lamelleri ile her koşulda üstün yol tutuşu ve kopma / kesilmelere karşı üstün bir dayanıklılık sağlar.

• Omuz yanak birleşim bölgesinde kullanılan sık aralıklarla yerleştirilmiş lameller düzenli bir aşınmaya yönelik tasarlanmıştır.

• Taban deseni, taş batmalarını önlemeye yönelik geliştirilmiştir.

• Mükemmelleştirilmiş formülü ve çift katmanlı taban karışımı, üstün yol tutuşu, düşük dönme direnci ve kopma / kesilmelere karşı dayanıklılık için tasarlanmıştır.

Detaylı Bilgi Teknik Detaylar
KİLOMETRE PERFORMANSDA CİDDİ MİKTARDA ARTIŞ SAĞLANABİLMESİ AMACIYLA TABAN DESENİNİN DİŞ DERİNLİĞİ VE SIRT GENİŞLİĞİ ARTTIRILMIŞTIR.